Kategori: Okategoriserade

Affordance och Moldalitet

Hur iscensätter vi lärandet på bästa sätt och vilka resurser tillhandahåller vi som lärare? Vilken position ska vi ha och kan vi ändra den? Vilken syn har vi på inlärning och hur bör det ske? Är inlärning lika för alla? om inte går det att tillgodose allas behov?

Läs mer

Semenarie 25/1 metafuntioner

För att skapa digitala hjälpmedel i undervisningen krävs viss kunskap om mottagaren av dessa hjälpmedel. Därför är det bra att ha i åtanke de olika metafunktionerna. Den ideationella funktionen  Som bygger på egna erfarenheter och som hjälper till att ge djup åt det vi vill kommunicera. Som en sorts form för det som kommuniceras. Hur […]

Läs mer

Semenarie kring Multimodalitet och teckenskapande 19/1

Jag tycker det är intressant att läsa om de olika rummen såsom det ideologiska, det virtuella, det sociala och det rent fysiska. Och hur de samverkar för att skapa den bästa miljön för den förväntade aktiviteten. Men ibland kan det även bli begränsande med det rum som är skapat för det förväntade aktiviteten ifall det […]

Läs mer

Hej världen!

Välkommen till WordPress. Det här är ditt första inlägg. Redigera eller radera det. Sedan kan du börja skriva!

Läs mer