Dag: 4 februari, 2018

Affordance och Moldalitet

Hur iscensätter vi lärandet på bästa sätt och vilka resurser tillhandahåller vi som lärare? Vilken position ska vi ha och kan vi ändra den? Vilken syn har vi på inlärning och hur bör det ske? Är inlärning lika för alla? om inte går det att tillgodose allas behov?

Läs mer