Semenarie kring Multimodalitet och teckenskapande 19/1

Jag tycker det är intressant att läsa om de olika rummen såsom det ideologiska, det virtuella, det sociala och det rent fysiska. Och hur de samverkar för att skapa den bästa miljön för den förväntade aktiviteten. Men ibland kan det även bli begränsande med det rum som är skapat för det förväntade aktiviteten ifall det inte finns utrymme för att växa eller förändra rummet, om rummet blir för statiskt.

 

Jag tänker då på hur viktigt det är med rätt resurser för vår utveckling. Vilka utvecklingsmöjligheter serverar jag som lärare till mina elever. Är det statisk inlärning som endast tillhandahåller ett sorts lärande och en sorts utveckling eller är det ett föränderligt lärande som hela tiden utvecklas i tack med att eleven får förståelse för den kunskap som ges. Jag tänker även att det kan vara så enkelt som vilka pennor som får användas. Då jag har egna erfarenheter av detta från när jag gick i första klass och vi bara fick använda tjocka färgpennor och jag började då hata att skriva för att det blev så fult och gick inte att sudda. Sedan när jag bytte skola och då fick använda vanliga blyertspennor så förändrades min inställning helt och hållet.