Semenarie 25/1 metafuntioner

För att skapa digitala hjälpmedel i undervisningen krävs viss kunskap om mottagaren av dessa hjälpmedel. Därför är det bra att ha i åtanke de olika metafunktionerna.

Den ideationella funktionen 

Som bygger på egna erfarenheter och som hjälper till att ge djup åt det vi vill kommunicera. Som en sorts form för det som kommuniceras. Hur kan man tänka sig.

Interpersonella metafunktionen

Handlar om vad vi vill visa när vi kommunicerar något. Hur ställs betraktaren i förhållande till det som visas i och med hur vi visar det.

Den textuella metafunktionen

Handlar om i vilken följd något framställs. Slutar det vi vill kommunicera med introt till det och börjar med resultatet. Man kan säga att det är själva uppbyggnaden och hur den växer fram.

Därmed tänker jag också att det blir kulturbetingat då vi i vår västerländska kultur exempelvis läser från vänster till höger. Vi har även sociala koder som vi samverkar kring och i och med det så läser vi även av allt det vi tar in i relation till den kultur vi växt upp med. Därför måste jag då som lärare vara medveten att även om något verkar vara helt begripligt för mig när det gäller något som jag vill introducera så kan det för någon annan vara helt obegripligt eftersom vi alltid kommunicerar i relation till våra egna erfarenheter och sociala mönster.