Dag: 25 januari, 2018

Semenarie 25/1 metafuntioner

För att skapa digitala hjälpmedel i undervisningen krävs viss kunskap om mottagaren av dessa hjälpmedel. Därför är det bra att ha i åtanke de olika metafunktionerna. Den ideationella funktionen  Som bygger på egna erfarenheter och som hjälper till att ge djup åt det vi vill kommunicera. Som en sorts form för det som kommuniceras. Hur […]

Läs mer

Semenarie kring Multimodalitet och teckenskapande 19/1

Jag tycker det är intressant att läsa om de olika rummen såsom det ideologiska, det virtuella, det sociala och det rent fysiska. Och hur de samverkar för att skapa den bästa miljön för den förväntade aktiviteten. Men ibland kan det även bli begränsande med det rum som är skapat för det förväntade aktiviteten ifall det […]

Läs mer